Pazartesi, Mart 10, 2008

AKP'nin Kadın İşsizliğine Çözümü: Doğurun!

Olur Başüstüne!!!!! Hödük Başbakanı olmayagörsün insanın...


GÖZ UCUYLA

TÜRKEL MİNİBAŞ

AKP'nin Kadın İşsizliğine Çözümü: Doğurun!

* Çalışma yaşındaki her 100 kadından ancak 24'ü iş bulmuş. AB'de ise 57'sinin işi var.

* Her 100 çalışan kadından 75'i kayıt dışı çalışmakta!

* Kadınlara verilen ücret ortalaması 47 YTL. Erkeklere ise 100 YTL!

* Tarım dışında çalışma yaşındaki her 100 kadından 17.4'ü işsiz.

* İşsiz olan kadınların sayısı 1994'ten 2006'ya yüzde 8.3'ten yüzde 10.6'ya yükselmiş! Oysa, aynı süreçte OECD ülkelerindeki kadın işsizliği ise yüzde 6.6'ya kadar gerilemiş.

Kısacası, kadın cinsiyetinin eğitim olanaklarından daha fazla yararlandığı 2008 Türkiye'sinde kadınlarımız iş bulamıyor. Yani, Türkiye nüfusunun yarısından bir fazlası olan kadınlar işsizler ordusunun neferleri!

Yani? Çalışma yaşındakilerin dörtte üçü üretimde değil. Başkalarının dikte ettiği kararları uygulamaya hazır bekliyor.

Gelin görün ki, AKP Hükümeti kadınların işsiz olmasından hiç de şikâyetçi değil!.. Hatta boş oturmalarını önlemek için "DOĞURUN" diyor. Bir zamanlar işsiz Almanlara Hitler 'in dediği gibi!

Neden mi diyor? O kadarını da artık siz düşünün! Çözüm mü? AKP Hükümeti kadınları istihdam paketinden bile çıkardığına göre toplu bir çözüm şimdilik söz konusu değil.

Şimdilik diyorum, çünkü bazı yerel yönetimlerin ve sivil toplum örgütlerinin yürüttükleri projeler küçük ölçekli de olsa umut taşıyor. Hepsinin hedefi de kadın emeğinin niteliğini yükselterek kadının iş yaşamının içinde kayıtlı olarak varlık göstermesini sağlamak.

Kadın istihdamında umut projeleri

İstanbul'un Kadıköy Belediyesi'nin yürüttüğü projeler de bu alandaki en seçkin örneklerden. M.Ü. Kadın İşgücü ve İstihdamı Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Kadıköy Kadın Platformu ve Kadıköy Kaymakamlığı'yla birlikte yürüttükleri projeler:

- Bir yandan kadını ev yaşamında olduğu kadar iş yaşamında da kendini ikinci cins olarak görmekten vazgeçirirken..

- diğer yandan da kente uyum projeleriyle kadının kentin yaşamını düzenleyen karar mekanizmalarında yer almasının yolları oluşturulmakta.

Örneğin:

* 1994'te yaşama geçen Aile Danışma Merkezleri'nde kadınlara önce okuma-yazma öğretilmekte, sonra ilkokul diplomasını edinmenin yolunu açan kurslar derken meslek edindirme kurslarıyla üretken olmaları sağlanmakta;

* Malum, kadına mesleki beceri kazandırmak, çalıştığı süre boyunca çocuğunu bırakacak olanaklar yaratılmadığı sürece onu iş yaşamına hazır etmeye yetmemekte. Belediye SRAP Çocuk Evi Projesi' yle bu sorunu çözmekte .

Dar gelirli kadınların çalışma hayatına katılımını desteklemek için yürütülen projede çocuklara güvenilir bir ortamda, ücretsiz bakım verilerek, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine destek olacak bir gündüz bakımevi oluşturulmuş. Proje Sivil Toplum Kuruluşları ve yerel yönetimlerin yatay işbirliği ve iletişim ağı içerisinde profesyonel, yönetimsel kapasitesinin güçlendirilmesi hedefine yönelik hizmetleri ve faaliyetleri içermekte.

* Kadıköy Belediyesi'nin AB tarafından İş-Kur Hibe Programı çerçevesinde uyguladığı "Yeni Umutlar" projesi nde ise, tezgâhtarlık, ev temizliği, hastabakıcılık ve girişimcilik eğitimi verilerek meslek eğitimi olanağı bulamayan kadınlar istihdama hazırlanmakta; son iki yılda projeden yararlanan toplam 800 kişinin 548'i işe yerleştirilmiş.

* Küçük ölçekli de olsa kadınları girişimci yapmayı hedefleyen Yasemin Projesi sonucunda kendine işyeri açan kadınların sayısı giderek artmakta.

* 2002'de Kadıköy Kaymakamlığı ile birlikte gerçekleştirilen Kadın Konuk Evi'nde ise, şiddete uğramış kadınlara barınma hizmeti verilmekte. Rehabilitasyon sırasında özgüvenleri yükseltilen kadınlara daha sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi öğretmenlerince yürütülen kurslarda biçki-dikiş, takı, manikür-pedikür gibi mesleki beceriler kazandırılmakta.

Yukarıdaki örnekler Kadıköy Belediyesi'nin yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerinden sadece kadın istihdamına yönelik olanları. Belediye Başkan Yardımcısı İnci Beşpınarlı 'nın yoğun bilgi birikimi ve emeğiyle üretilen bu projelerin benzerlerini sivil toplum örgütleri de yürütmekte.

Örneğin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 'nin (ÇYDD) :

* İTÜ'yle birlikte gerçekleştirdiği Çağdaş Lise Mezunu Kızları Meslek Edindirme ve Üretime Katma Projesi bu alandaki özgün örneklerden. Turizm ve otelcilik, büro yönetimi ve yönetici asistanı yetiştiren projeden sertifika alanların büyük kısmı bugün istihdamda.

* Yine ÇYDD'nin Sincan'da yürüttüğü 2 yıllık trikotaj makineleri kullanma eğitiminden geçenler bugün ekonomik özgürlüğünü kazanmış kadınlar arasında.

* Zonguldak'ta kömür madeninin özelleştirilmesi sonucu artan işsizliğe çözüm olarak üretilen çocuk bakıcısı sertifika programı kadın işgücüne istihdam olanağı yaratan, örnek alınması gereken projelerden sadece biri.

Tüm bu projeleri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yazdığımı düşünmediğinizden.. "Enflasyon artar, döviz kurları almış başını giderken kadın işsizliğinden söz etmenin sırası mı?" demediğinizden eminim.

Çünkü bizler, kadınlara "3 de yetmez 4 doğurun" mantığının ardındaki politikanın, GOP'un kullarını yaratma hedefli olduğunu çok iyi biliyoruz.

Hiç yorum yok: